Unieważnienie małżeństwa kościelnego – czy to możliwe?

modlitwa

Sąd cywilny, orzekając o rozwodzie, uznaje małżeństwo za rozwiązane. Inaczej jednak sprawa wygląda w kościele – możliwe jest jedynie stwierdzenie nieważności małżeństwa. Poniżej szczegółowe informacje.

W prawie kanonicznym obowiązuje zasada nierozerwalności więzła małżeńskiego, co oznacza, że w kościele nie ma czegoś takiego jak rozwód. Można jedynie próbować udowodnić, że węzeł małżeński nie istniał, mimo zawarcia małżeństwa. Jest to możliwe z kilku powodów, które warto poznać – do stwierdzenia nieważności małżeństwa może dojść w razie wadliwej zgody małżeńskiej, istnienia przeszkody małżeńskiej czy niedopełnienia formy kanonicznej zawarcia małżeństwa.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – na jakiej podstawie?

Warto poznać podstawę prawną, czyli powody, które uniemożliwiają zawarcie sakramentalnego małżeństwa. W momencie ślubu nie były one jednak jasne – mogły być zatajone. Kodeks Prawa Kanonicznego określa podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa – są to trzy grupy podstaw: przeszkody zrywające, wady formy kanonicznej oraz wady zgody małżeńskiej.

Przeszkody zrywające. Nie są one często stosowane w stwierdzeniu nieważności małżeństwa, ale warto je znać. Są to m.in. wiek, uprowadzenie, niemoc płciowa, odmienne poglądy religijne, pokrewieństwo czy powinowactwo.

Wady zgody małżeńskiej. Są one powszechnie stosowane podczas procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Są to m.in. niezdolność natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (choroba psychiczna, zaburzenia osobowości – m.in. borderline, alkoholizm, uzależnienie emocjonalne od rodziców, seksoholizm itd.).

Wady formy małżeńskiej. Wady formy małżeńskiej występują rzadko, gdyż różne formalności przedślubne są bardzo dokładnie weryfikowane.

Warto zdecydować się na wsparcie ze strony kancelarii – adwokat mający doświadczenie w takich sprawach będzie bardzo pomocny, gdyż unieważnienie małżeństwa kościelnego nie jest nigdy proste. Bez doświadczenia i wiedzy trudno przyporządkować podstawę prawną do konkretnej sprawy. Adwokat kościelny poprowadzi całą sprawę gładko i skutecznie.

Ewelina, f: Pexels / pixabay